epasit-logo

Saneerkrohv epasit lpf

Kasutusvaldkond
Saneerimiskrohv epasit lpf on ette nähtud niiskete ja soolade poolt kahjustatud müüritiste, eelkõige soklite ja keldriseinte krohvimiseks.
Saneerimiskrohv epasit lpf on osa EPASIT saneerimissüsteemist 2000.
epasit lpf võib kasutada sise- ja välistingimustes.

Omadused epasit_lpf
Saneerimiskrohv epasit lpf on hea veeauru läbilaskevõimega, suure poorimahuga ja väikese kapillaarimavusega valge värvusega kasutusvalmis segu. Tänu neile omadustele saab aluspinnast pärit niiskus läbida krohvi ainult veeauruna. Soolad ladestuvad pooridesse. Seetõttu jääb krohvitud pind kuivaks ja ei murene.

epasit lpf vastab WTA (Wissenschaftlich-technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege – Ajalooliste ehitiste ja mälestusmärkide säilitamise teaduslik-tehnilise töörühma) suunistele vastavalt teabelehele 2-9-04/D. epasit lpf on allutatud ettevõttesisesele tootmisohjele ja välisele järelevalvele Baden-Württembergi liidumaa ehitusmaterjalide järelevalve- ja sertifitseerimisliidu (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg) poolt. epasit lpf on WTA poolt sertifitseeritud ja omab õigust kanda WTA teenusemärki. epasit lpf on vähese kromaadisisaldusega vastavalt klassile TGRS 613/Giscode ZP 1.

Tehnilised andmed: vt toote märklehte

Paigaldamine
Eemaldada täielikult vana krohv või värv ilmsest soola- või niiskuskahjustusest kuni 1 m kõrgemale. Kraapida vuugid vähemalt 2 cm sügavuselt lahti, vahetada välja lagunenud kivid. Puhastada pindu hoolikalt terasharja või suruõhuga, vajaduse korral liivapritsiga. Puhastamiseks ei tohi kasutada vee- või aurujuga. Viivitamatult eemaldada kuivad ehitusjäätmed. Väga halvas olukorras aluspinna ja paksu krohvikihi korral paigaldada seinale tsingitud sarrusvõrk. Kanda poolkatvalt pinnale nakkekrohv epasit hb ja lasta piisavalt kivineda. Saneerimiskrohvi ei tohi paigaldada külmunud pinnale, kui temperatuur on alla +5 °C ning kui on oodata pakast.

Segada epasit lpf kuivpulber puhta veega kuni sobiva konsistentsi saavutamiseni. Veevajadus ca 4,5 liitrit 30 kg koti kohta. Segamisaeg laba- või rõhtsegistiga vähemalt 3 minutit.

epasit lpf-i saab paigaldada ka sobiva krohvimismasinaga. Seadmed: näiteks P.F.T. G 4, tavaline segamisspiraal, tigutransportöör/tigukorpus D 4-3, spiraalsegisti, mördirõhu manomeeter, mördi survevoolik 25 mm, viimistluskrohvi düüs läbimõõduga 14 mm. Suurema pritsimisvõimsuse korral kasutada tigutransportööri D 7–2,5, spiraalsegistit, mördirõhu manomeetrit, mördi survevoolikut 35 mm ja viimistluskrohvi düüsi läbimõõduga 16 mm. Muud seadmed tellimisel.

Kihi kogupaksus vähemalt 2 cm.

Kui kantakse pinnale mitu kihti, peavad üksikud kihid olema vähemalt 1 cm paksused. Vahetult pärast kivinemist töödelda pinda horisontaalsuunas hambulise siluriga. Ooteperiood üksikute kihtide vahel 1 päev või kuni krohv on piisavalt kivinenud.

Saneerimiskrohvi võib jätta silumata. Sileda pinna saavutamiseks tasandada saneerimiskrohv ja töödelda kõvenemise alguses pinda peenepoorilise käsnaga või silumiskettaga. Krohvipinda tuleb kaitsta liiga kiire kuivamise (päikesekiirguse, tuule) eest; vajaduse korral niisutada. Siseruume ei tohi liiga palju kütta. Kivinemise perioodil tuleb suur õhuniiskus ventilatsiooni, õhukuivatite või ettevaatliku kütmise abil tingimata kõrvaldada.

Kulunorm: 1 cm paksuse kihi kohta ca 15 kg/m². Sarrusvõrgu kasutamisel paigaldada võrk saneerimiskrohvi nii, et see paikneks krohvikihi keskel.

Pinna viimistlemine: epasit lpf on valge värvusega ja pinna võib selliseks jättagi. Viimistlemiseks tohib kasutada ainult sellist värvi või viimistluspahtlit, mis ei vähenda veeauru läbilaskvust ja on vähemalt välispindadel vett tõrjuv.

EPASIT saneersüsteem 2000 tooted, mis sobivad kandmiseks saneerimiskrohvile epasit lpf: tasandussegud epasit seg ja epasit sef ning peenpahtel epasit sg, saneerimiskrohvi värv epasit spf, lubivärvid epasit kfi või epasit kfa või epasit kfg, kiududega tugevdatud värv epasit ff

Pakend: Kuivsegu 30 kg kottides.

Ladustamine: Hoida kuivas kohas, säilitusaeg ca 6 kuud.

Ohutusjuhised: Ärritab nahka. Mitte sisse hingata tolmu. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada silma põhjalikult veega ja konsulteerida arstiga. Töö ajal kanda sobivat kaitseriietust. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus: Taaskasutusse anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Materjali jääke käidelda ehitusjäätmetena.

Rohkem infot toote märklehelt epasit_lpf.pdf

Share