epas_logo

Peeneteraline saneerimissegu
epasit sef

Kasutamine
epasit sef on peeneteraline saneerimissegu; ette nähtud müüritiste ja mineraalkrohvi, eriti saneerimiskrohvi epasit lpf katmiseks õhukese kihiga, et saavutada peeneteraline pinnastruktuur (tera suurus kuni 0,4 mm).

Omadused
epasit sef on valge mineraalne kuivmört vastavalt standardile DIN EN 998-1, mis koosneb mineraalsetest sideainetest ning täitematerjalidest.
epasit sef on madala kromaadisisaldusega vastavalt TGRS 613 / Giscode ZP 1.
epasit sef on allutatud ettevõttesisesele tootmisohjele ja välisele järelevalvele Baden-Württembergi liidumaa ehitusmaterjalide järelevalve- ja sertifitseerimisliidu (BÜV-ZERT) poolt.

Tehnilised andmed: vt toote märklehte

Ohutusjuhised
Ärritab nahka. Võib põhjustada ohtlikke silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu ei tohi sisse hingata. Vältida kokkupuutumist nahaga. Silma sattumisel loputada silma põhjalikult veega ja konsulteerida arstiga. Töö ajal kanda sobivat kaitseriietust. Kanda sobivaid kaitsekindaid.
Jäätmekäitlus Jäätmekäitlusse anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Materjali jäägid võib ära visata kõvade või pulbriliste ehitusjäätmetena.

Paigaldamine
Aluspind puhastada tolmust ja lahtistest osakestest ning harjaga niisutada. Materjali ei tohi paigaldada külmunud pinnale, kui temperatuur on alla +5 °C ja kui on oodata pakast.

epasit sef segada puhta veega kuni sobiva konsistentsi saavutamiseni. Veevajadus u 6 liitrit 30 kg koti kohta. Kanda pinnale harjaga ja kujundada või sobitada olemasoleva krohvi struktuuriga. Või kanda pinnale kelluga ja töödelda svammiga. Valmissegatud saneerimissegu tuleb ära kasutada 1 tunni jooksul. Sooja ja kuiva ilmaga hoida pinnad kivinemisfaasi ajal niisked (katta niiske riidega, ettevaatlikult niisutada).

epasit sef võib u 2 nädala pärast katta saneerimiskrohvi värviga (epasit spf) või lubivärviga (epasit kfi või kfa).

Kulunorm: 1 mm paigalduspaksuse kohta u 2 kg/m².

Säilitamine: Hoida kuivas kohas, säilitusaeg u 6 kuud.

Pakend: Kuivmört, saadaval 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt Epasit_sef.pdf

Share