epas_logo

Peenpahtel epasit sg

Kasutamine
epasit sg on ette nähtud saneerimiskrohvi epasit lpf pahteldamiseks, saavutamaks sile lõppviimistlus.

Omadused
epasit sg on valmissegatud väga peeneteraline valge kuivmört.
epasit sg on madala kromaadisisaldusega vastavalt TGRS 613 / Giscode ZP 1.

Tehnilised andmed:
Värske mördi puistetihedus: 1,7 kg/dm³
Kivinenud mördi puistetihedus: 1,5 kg/dm³
Kapillaarne veeimavus: 0,4 kg/m²h½
μ-väärtus: 16
sD-väärtus: 0,016 m

Ohutusnõuded
Ärritab nahka. Võib põhjustada ohtlikke silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu ei tohi sisse hingata. Vältida kokkupuutumist nahaga. Silma sattumisel loputada silma põhjalikult veega ja konsulteerida arstiga. Töö ajal kanda sobivat kaitseriietust. Kanda sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus
Jäätmekäitlusse anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Materjali jäägid võib ära visata kõvade või pulbriliste ehitusjäätmetena.

Paigaldamine
Aluspind puhastada tolmust, lahtistest osadest ja mustusest; muus osas kehtivad ehitustööde üldeeskirjad.

Materjali ei tohi paigaldada külmunud pinnale, kui temperatuur on alla +5 °C ja kui on oodata pakast.

Aluspinda vajaduse korral eelnevalt niisutada.

epasit sg segada puhta veega, kuni saadakse tükkideta, töötlemiseks sobiv konsistents. Veevajadus u 10,5 liitrit 30 kg koti kohta. Teraskelluga kanda pinnale kiht paksusega 0 kuni 1 mm. Suurema kihi paksuse korral kasutada peeneteralist saneerimissegu epasit seg. Valmissegatud epasit sg kasutada ära 1 tunni jooksul. Sooja ja kuiva ilmaga hoida pahtli kivinemisfaasi ajal pinnad niisked (katta niiske riidega, ettevaatlikult niisutada).

epasit sg võib u 2 nädala pärast katta saneerimiskrohvi värviga epasit spf või lubivärviga (epasit kfi või epasit kfa).

Kulu:1 mm krohvipaksuse kohta u 1 kg/m².

Ladustamine: Hoida kuivas kohas, säilitusaeg u 6 kuud.

Pakend: Kuivmört, saadaval 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt Epasit_sg.pdf

Share