izolex_logo3

cemizol2ep

Cemizol 2EP

Elastne mineraalne kahekomponendiline hüdroisolatsioonisegu


Kasutamine

 • terrasside, rõdude ja basseinide hüdroisoleerimiseks enne plaatkatte paigaldamist
 • ehitiste sisemine ja välimine hüdroisolatsioon eriti plaaditavate pindade alla, kuivades annab kareda pinna, mis loob hea nakke laatimissegudega.

Paigaldamine

Pinna ettevalmistamine
Pinnad ei tohi olla külmunud. Puhastada kaetavad pinnad tolmust, igasugustest lahtistest osakestest, õlidest jm saastest. Metallpinnad puhastada roostest. Täita praod ja tühimikud, poorne pind tasandada tsementseguga. Vahetult enne Cemizol 2EP paigaldamist niisutada hoolikalt kõik pinnad matt-niiskeks. Eriti imavad pinnad (poorbetoon, kipsplaadid) kruntida Akryfol krundiga. Materjali võib kanda tsementmördiga või lubi-tsementmördiga krohvitud pindadele, kipsplaadile, betoonile.

Segamine
Pahtlikonsistentsi saamiseks lisada pulber vedelikule ja segada 3–4 minutit elektritrelliga, kuni moodustub ühtlane mass. Lasta seista 5 minutit ja segada uuesti. Pastataolise konsistentsi saamiseks võib lisada max 3% vett

Segu paigaldamine
Kõigepealt tihendada kõik nurgad (sein-põrand, sein-sein, samuti äravoolud) tihenduslindiga, mis kinnitatakse pinnale Cemizol 2EP abil.
Esimese kihi jaoks segada materjal konsistentsini, mida on võimalik paigaldada pintsliga. Segu kanda ühepaksuse kihina tugevalt pinnale, et tagada vajalik nake aluspinnaga. Teine kiht (vajaduse korral järgnevad kihid) kanda pinnale pintsliga või pahteldades. Pahteldamine võimaldab segu paigaldada kiiresti ning pind tuleb sile ja elastne.
Paigaldatud kõvenemata segu kaitsta kiire väljakuivamise eest (päikesekiirgus) ja sademete eest.

Omadused

 • vastupidav püsivale veesurvele
 • pikaajaliselt vastupidav ilmastikutingimustele
 • hea abrasioonikindlus
 • hea koormustaluvus
 • ühtne jätkudeta kiht kaitseb ehitisi kemikaalide (sulfaadid, kloriidid, happed), õlide ja pinnases leiduvate agressiivsete ühendite eest
 • annab plaatimistöödeks kareda, hea nakkega pinna
 • lihtne paigaldada ka keerulise konfiguratsiooniga pindadele

Tehnilised näitajad
Nakkuvus betooniga: ~1,1 MPa
Vastupidavus veesurvele: 0,2 MPa
Max tõmbetugevus: ~ 0,9 MPa
Suhteline pikenemine kuni katkemiseni: > 40%
Vastupidavus staatilisele survele: vastupidavuse tase M 5
Külmakindlus: > 50 külmatsüklit
Vastupidavus CO2 difusioonile: sd CO2 > 30 m
Veeauru läbilaskvus: sd H2O < 1 m
Pakendid:  20 kg komplekt (pulber ja vedelik),
Pakendid:  40 kg komplekt (pulber ja vedelik)
Värvus: hall
Segamisvahekord: 1 : 3 (vedelik : pulber);
Segu kasutusaeg: ~ 90 minutit (temperatuuril +20 °C)
Ühe kihi max paksus: ~ 2 mm
Ooteaeg kahe kihi paigaldamise vahel: ~ 6 tundi (temperatuuril +20 °C)
Paigaldustemperatuur: + 5 °C … +30 °C
Kihtide arv: 2
Paigaldusvahendid: kellu või pintsel
Materjalikulu:

 • keskmiselt 1,5–1,6 kg/m²/mm
 • pinnaseniiskuse korral kihi min paksus 2 mm (~ 3,0 kg/m²)
 • nõrgvee korral kihi paksus ~ 2,5 mm (~ 3,8 kg/m²)
 • pinnasevee korral ja basseinides ~ 3,0 mm (~ 4,5 kg/m²)

Lubatud koormused:ludek2

 • sadevesi – 12 tundi pärast paigaldamist
 • jalakäijate liiklus – 24 tundi pärast paigaldamist
 • katmine keraamiliste plaatidega – 24 tundi pärast paigaldamist
 • tagasitäide pinnasega – 3 päeva pärast paigaldamist
 • veesurve – 7 päeva pärast paigaldamist

Lisainformatsioon
Ladustada kuivas ruumis õhutemperatuuril üle +5 °C.
Vedelkomponenti kaitsta külmumise eest. Tööde teostamisel järgida tsemendiliste materjalidega töötamise ohutusnõudeid.
Kanda vastavat tööriietust ja kindaid.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Rohkem infot toote märklehelt Izolex_Cemizol_2EP.pdf

Share