mc-logo-535

MC-EmceColor-flex E/S

Elastne akrülaatsüsteem pragunemisohtlike betoonpindade kaitseks

Omadused

 • Valmis kasutamiseks
 • Ilmastikukindel, vastupidav kunst- ja looduslikule valgusele
 • Lahustivaba
 • Madal veeauru difusioonitakistus (võimaldab betoonil hingata)
 • Kõrge vastupidavus CO2 läbitungimisele (kaitsekiht karbonaadistumise vastu)
 • Vett-tõrjuv
 • Paigaldada rulli või pritsimistehnikaga
 • Testisertifikaadid ülaltoodud omaduste kohta saadaval

Kasutuskohad

 • Kaitsekate fassaadidele, mis võivad pragunema hakata
 • Karbonaadistumise vastane kaitsesüsteem tsemendibaasil pindadele, eriti sobiv renoveeritud või parandatud pindadele
 • Arhitektuuriliselt meeldiva betooni viimistluspinna saavutamine

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust saastest. Müüritis viimistleda ühetasaseks. Mittevastav või ebakindel olemasolev kate eemaldada täielikult. Vt. tehnilist infolehte “Aluspinnad ja aluspinna ettevalmistus”. Ebaühtlased aluspinnad võib vajaduse korral tasandada parandusmörtidega  või nakkekihtide/viimistlusmörtidega meie betooniparandussüsteemi hulgast. Küsige täpsemaid tehnilisi andmeid.

Paigaldamine
Pragusid sildav EmceColor-flex süsteem koosneb EmceColor-flex E ja EmceColor-flex S toodetest. Kõik materjalid on lahustivabad ja kasutusvalmid; enne paigaldamist segada põhjalikult. EmceColor-flex E/S võib paigaldada rulli, õhuvaba pihustiga või reguleeritavate tigupumpadega, näit. Putzmeister, Wagner või PFT. Paigaldada ei tohi vihmaga, suure suhtelise niiskuse ja külmumisohu korral või kui on oodata külmumist vahetult pärast paigaldamist. Värskelt paigaldatud kihte kaitsta niiskuse, vihma ja külmumise eest.

Standardsed pinnad
Kaks kihti paigaldada kõigile peeneteralistele mörtidele meie betooniparandustoodetest Zentrifix või Nafufill sarjast. Esimene kiht paigaldada  EmceColor-flex E, millele kanda pealmine kiht EmceColor-flex S. Paksud kihid omavad paremaid pragude sildamise omadusi kui õhukesed. Kõik standardvärvid (vt. värvikaarti) on vastupidavad SO2 ja CO2 ning ka normaalsele õhusaastele.

Erilised pinnad
Mineraalsetel pindadel paigaldada krundina Betonflair Sperrgrund W, seejärel kiht EmceColor-flex E ja lõpetuseks kiht EmceColor-flex S. Süsteemi võib paigaldada ka otse olemasolevale tugevale kaetud pinnale, kui nakkuvus on piisav. Seda saab kindlaks määrata ainult proovides. Vajaduse korral kruntida pinda Betonflair Sperrgrund W-ga.

Ülekatte/kuivamisajad
Ülekatte ajad on antud järgmise lehekülje tabelis. Vastupidavus vihmale sõltub keskkonna tempera-tuurist, kuid tekib üldiselt pärast katte täielikku kuivamist.

Lisainformatsioon
Kulunorm sõltub aluspinna olukorrast ja mõningad erinevused on võimalikud. Siledatel pindadel või intensiivset värvi kasutades (näit. intensiivne kollane või punane) võib katvus olla nii väike, et tekib vaja-dus veel ühe kihi paigaldamiseks. Küsige täpsemaid juhiseid.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share