mc-logo-535

MC-Emcephob NanoPerm P

Pigmenteeritud pinnakaitsesüsteem pideva grafitivastase kaitsega

Omadused

 • Vedel kahekomponentne polüuretaan
 • Hüdrofoobne, saasteainetele vastupidav
 • Valguskindel, UV ja ilmastikukindel, ei kolletu
 • Kraapimiskindel
 • Vastupidav külmale ja sulamissooladele
 • Karboniseerumist pidurdav, avatud veeauru difusioonile
 • Paigaldatakse rulliga või pihustatakse
 • Testitud vastavalt eeskirjadele, mille on välja andnud Community Anti-Graffiti e.V.

Kasutuskohad

 • Betoonkonstruktsioonide ennetav pinnakaitse
 • Pinnakaitsesüsteem koos betooniparandamise meetmetega
 • Insener- ja tsiviilehitiste, fassaadide ja dekoratiivbetoonpindade grafitivastane kaitse
 • Betoon, kiudtsementplaadid, Nafufill KM 103, silikaattellistest müüritised, krohv (mineraalalusel või polümeeridega modifitseeritud), kaetud metallpinnad ja looduslik kivi, paljud vanad pinnakatted (paigaldus täpsustada!)


Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muudest saasteainetest. Pinna nõutav tõmbetugevus peab vastama tehnilistele eeskirjadele. Aluspinna ettevalmistamiseks sobib auru või kõrgsurveveega puhastamine. Kui materjali Emcephob NanoPerm P kasutatakse koos materjaliga Nafufill KM 103, siis peab aluspinna ette valmistama vastavalt tehnilisele andme­lehele “Peeneteraliste parandusmörtide üldised paigaldusjuhised”. Enne Emcephob NanoPerm P paigaldamist peab aluspind olema kuiv.

Paigaldamine
Emcephob NanoPerm P koosneb aluskomponendist ja kõvendist, mis tarnitakse eelpakendatuna. Enne paigaldamist tuleb mõlemad komponendid korralikult segada aeglase labamikseriga.  Pärast Emcephob NanoPerm P segamist valatakse materjal puhtasse nõusse ja segatakse uuesti. Seejärel paigaldatakse Emcephob NanoPerm P lühikarvalise rulliga ristisuunaliste liigutustega ja ühtlaselt aluspinnale. Materjali Emcephob NanoPerm P ei tohi paigaldada vihmase ilmaga või suure niiskuse korral, samuti külmumisohu korral või kui vahetult pärast materjali paigaldamist on oodata külma. Värskelt paigaldatud katet tuleb kaitsta kaste, vihma ja külmumise eest. Pinda tuleb grafiti ja mustuse eest kaitsta 7 päeva.

Ülekatmine
Emcephob NanoPerm P tuleb alati paigaldada kahes kihis. Järgida tuleb tehniliste andmete tabelis olevaid märkusi. Kui ettenähtud ülekatmise aeg on möödas, tuleb esimest kihti lihvida. Kui Emcephob NanoPerm T kasutatakse koos materjaliga Emcephob WM (hüdrofoobne aine), tuleb Emcephob NanoPerm paigaldada päevase vahega.

Grafiti eemaldamine
Graffiti eemaldatakse esimese 48 tunni jooksul süsteemi kuuluva materjaliga Emcephob Cleaner. Vt tehniliste andmete lehte “Emcephob Cleaner” ja vastavaid DIN materjalide ohutuskaarte.

Üldinformatsioon
Mitte ükski grafitivastane süsteem ei paku täielikku kaitset kõikide grafiti värvide vastu.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share