mc-logo-535

MC-Nafufill GTS

Polümeerainetega täiendatud ühekomponentne kuivpihustatav betooniremondi mört

Omadused

 • Polümeeriga täiendatud hüdrauliline jämedakoeline parandusmört
 • Ühekomponentne
 • Paigaldatav kuivpihustiga
 • Lihtne siluda
 • Suurepärane nakkuvus betooniga
 • Suur varajane tugevus
 • Vähene betooni tugevuse kadu täpselt kontrollitud jämedusastme tõttu
 • Suurepärane materjal tühimike täitmiseks ja armatuuri katmiseks
 • Suur vastupidavus karbonatiseerumisele
 • Suur vastupidavus külmumisele ja sulamissooladele
 • Vastavalt DIN 4102-1 materjali klass 1 – tulekindel (mittesüttiv)
 • Materjal vastab Saksamaa ametlikele betooniparandusnõuetele

Kasutuskohad

 • Strukturaalsed parandustööd ehitustöödel
 • Sobib vertikaalseteks ja ülepea parandustöödeks
 • Sobib nii suurtele pindadele kui kohatiseks paranduseks
 • Ei sobi kergbetoonile
 • Saab üle katta, kui pind on viimistletud

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust saastest. Aluspinna tõmbe- tugevus peab olema ≥ 1,5 N/mm². Alus peab olema piisavalt kare, s.t täitematerjal peab olema nähtav.
Enne Nafufill GTS paigaldamist peab aluspind olema niiske, kuid mitte veega küllastunud. Kui betoon on täiesti kuiv, niisutada seda üks kord või korduvalt paigaldusele eelneval päeval. Armatuur peab olema ette valmistatud vastavalt DIN 55928 osa 4 nõuetele ning eelnevalt krunditud ainega Colusal MK (vt vastavat tehnilist infolehte).

Paigaldamine
Enne paigaldust niisutada aluspinda veega, kuid vältida veekihi tekkimist pinnale.
Nafufill GTS paigaldada 10–50 mm paksuste kihtidena. >50 mm paksused katted paigaldada kahe või rohkema kihina. Järgmised kihid paigaldada, kui eelnev kiht on piisavalt tahenenud, kuid mitte täielikult kuivanud. Ooteaeg kahe kihi vahel on umbes tund.

Kui alumine kiht on täielikult kuivanud, niisutada seda vastavalt ülaltoodud nõuetele. Laikudena ja/või tühimikke võib täita kuni 80 mm paksuselt.

Nafufill GTS paigaldatakse kuivpritsitehnikaga.
Küsige lisamaterjali olemasolevate masinate ja paigaldusprotsessi kohta. Et tagada kontrollitav kuiva segatud mördi voog, peaks pumba pritsimissurve olema umbes 1,4 baari.
Materjali pritsimine sõltub paigalduskoha omadustest ja paigaldaja vilumusest. Normaaltingimustes suurte vertikaalsete pindade puhul on tagasipõrge umbes 15–20%. Tagasi põrganud materjali ei tohi uuesti kasutada.
Äsja pihustatud pinna võib jätta karedaks või siluda kelluga. Igasugune viimistlus teostada siis, kui GTS on alles värske. Mingil juhul ei tohi materjali töödelda pärast esialgset kivistumist, kuna see võib põhjustada strukturaalset pragunemist. Paigaldama peavad kvalifitseeritud ehitustöölised.

Tardumine
Nafufill GTS peab tardumise ajal olema sobivalt kaitstud, et vältida liiga kiiret kuivamist, eriti otsese päikesevalguse ja tuule mõju tulemusel. Nagu ka teiste tsemendiliste materjalide puhul, võib vihm või muu niiskus põhjustada vähest pinnakahjustust. Enne muude kaitsekihtide paigaldamist eemaldada lahtised osakesed.

Ametlik kvaliteedikontroll
Toote kvaliteet on kontrollitud kogemustega keemikute poolt Saksamaa Riiklikus Materjalide Testimise Instituudis. Kvaliteedikontrolli on rakendatud kõigile toodetele MC betooniparandussüsteemis.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share