mc-logo-535

MC-Nafufill KM 103

Peeneteraline parandusmört betoonile

Omadused

 • Polümeeriga täiendatud  hüdrauliline viimistlusmört
 • Ühekomponentne
 • Paigaldatav käsitsi või pihustiga
 • Saab kasutada esmase nakkekihina
 • Väga hea nakkuvus
 • Head veehoidvusnäitajad aitavad kaasa tardumisele
 • Mõne tunni möödudes võib katta lahustivaba Betonflair W või EmceColor-flex süsteemiga
 • Kvaliteet on kontrollitud Saksamaa Riiklikus Materjalide Testimise Instituudis

Kasutuskohad

 • Betoonpindade viimistluskiht piiratud aladel või kogu pinna ulatuses
 • Dekoratiivbetooni silumine ja taastamine
 • Betooni kaitse- ja dekoratiivkihtide (näit Betonflair W süsteem) aluspinnaks

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust saastest. Pinna tõmbetugevus peab olema ≥ 1,5 N/mm². Enne Nafufill KM 103 paigaldamist immutada aluspinda veega, nii et pind on niiske, kuid mitte veega küllastunud.

Segamine
Nafufill KM 103 on ühekomponentne materjal, mida segatakse ainult veega. Kuivpulber lisada aeglaselt veele ja segada, kuni moodustub homogeenne mört. Kasutada võib trummelsegistit või aeglasi labamiksereid. Segada vähemalt viis minutit.

Segamisvahekord
100 mahuühiku Nafufill KM 103 kohta 17–18 osa vett (25 kg paki Nafufill KM 103 kohta kulub umbes 4,25–4,50 l vett). Nagu ka teiste tsemendiliste toodete puhul, võib vee kogus vähesel määral kõikuda.

Paigaldamine
Nafufill KM 103 paigaldada krohvihõõruki, kellu või märgprits tehnikaga.
Märgpritstehnikast soovitame eriti tigumehhanismiga pihustusmasinaid. Täpsemate tehniliste nõuannete saamiseks pöörduda materjali esindaja poole. Lisaks võib Nafufill KM 103 paigaldada ka karestuskihina.

Aluspinna töötlemine
Sileda lõpptulemuse saavutamiseks viimistleda Nafufill KM 103 jäiga, veidi niiske käsnaga.
Tardunud või tarduvat materjali ei tohi uuesti segada või paigaldada. Samuti ei tohi kõvenevat materjali enam töödelda, sest see võib põhjustada pragude teket.

Mitte paigaldada Nafufill KM 103 temperatuuril alla +5 °C (õhk ja aluspind). Temperatuur ei tohi langeda alla +5 °C ka tardumise ajal. Vältida paigaldamist kõrgetel temperatuuridel ja otsese päikesevalguse käes. Kui paigaldatakse mitu kihti, peab esimene kiht enne järgmise kihi paigaldamist piisavalt tahe-nema (min 1 tund +23 °C juures). Kui alumine kiht kuivab täielikult, niisutada seda veega.

Töötlemise ajad/tardumine
Kahe kihi Nafufill KM 103 paigaldamisel järgida ülekatte aega.

Kaitsta Nafufill KM 103 tardumise ajal sobivate vahenditega, et vältida liiga kiiret kuivamist eriti otsese päikesevalguse ja tuule mõjul. Nagu ka teiste tsemendiliste materjalide puhul, võib vihm või muu niiskus põhjustada vähest pinnakahjustust.

Nafufill KM 103 võib 3 tunni möödumisel (+23 °C juures) katta Betonflair WG või EmceColor-flex süsteemiga. Kõrgemad temperatuurid ja tugev tuul lühendavad kõvenemisaega. Kui paigaldatakse Betonflair WG või EmceColor-flex, ei ole vaja kasu-tada tardumisel erivahendeid, nagu kiled ja vesi. Enne järgmiste kaitsekatete paigaldamist eemaldada lahtised osakesed.
Kulunorm sõltub aluspinna tekstuurist ja poorsusest. Konkreetse objekti kulunormi kindlaksmääramiseks on soovitatav teha proovikatmine.

Ametlik kvaliteedikontroll
Toote kvaliteet on kontrollitud kogemustega keemikute poolt Saksamaa Riiklikus Materjalide Testimise Instituudis.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share