mc-logo-535

MC-Nafufill KM 110

Peeneteraline parandusmört betoonile

Omadused

  • Polümeeriga täiendatud  hüdrauliline viimistlusmört
  • Ühekomponentne
  • Paigaldatav käsitsi või pihustiga
  • Saab kasutada esmase nakkekihina
  • Väga hea nakkuvus
  • Saab mõne tunni möödudes üle katta lahustivaba Betonflair W või EmceColor-flex süsteemiga
  • Kvaliteet on kontrollitud Saksamaa Ametliku Materjalide Testimise Instituudis

Kasutuskohad

  • Viimistluskiht betoonile isoleeritud aladel või kogu pinna ulatuses
  • Dekoratiivbetooni silumine ja taastamine

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust saastest. Saavutada pinna tõmbetugevus ≥ 1,5 N/mm². Enne Nafufill KM 110 paigaldamist immutada aluspinda veega, nii et pind on niiske, kuid mitte veega küllastunud.

Segamine
Nafufill KM 110 on ühekomponentne materjal, mida segatakse ainult veega. Kuivpulber lisada aeglaselt veele ja segada, kuni moodustub homogeenne mört. Kasutada võib trummelsegistit või aeglast labamikserit. Segada vähemalt viis minutit.

Segamisvahekord
100 mahuühiku Nafufill KM 110 kohta 18–19 osa vett (25 kg paki Nafufill KM 110 kohta kulub umbes 4,25–4,50 l vett). Nagu ka teiste tsemendiliste toodete puhul, võib vee kogus vähesel määral kõikuda.

Paigaldamine
Nafufill KM 110 paigaldada krohvihõõruki, kellu või märgpritsitehnikaga.
Mehhanismidest soovitame eriti tigu­mehhanismiga pihustusmasinaid. Täpsemate tehniliste nõuannete saamiseks pöörduda tootja esindaja poole.
Lisaks võib Nafufill KM 110 paigaldada ka nakke-kihina.

Aluspinna töötlemine
Sileda lõpptulemuse saavutamiseks viimistleda Nafufill KM 110 jäiga, veidi niiske käsnaga. Tardu­nud või tarduvat materjali ei tohi uuesti segada ega paigaldada. Samuti ei tohi kõvenevat materjali uuesti üle töödelda, sest see võib põhjustada pragude teket.

Mitte paigaldada Nafufill KM 110 temperatuuril alla +5 °C (õhk ja/või aluspind). Temperatuur ei tohi langeda alla +5 °C ka tardumise ajal. Vältida paigaldamist kõrgetel temperatuuridel ja otsese päikesevalguse käes. Kui paigaldatakse mitu kihti, peab esimene kiht enne järgmise kihi paigaldamist piisavalt tahenema (vähemalt 1 tund +23 °C juures). Kui alumine kiht kuivab täielikult, niisutada seda veega.

Ümbertöötamise ajad/tardumine
Kahe kihi Nafufill KM 110 paigaldamisel järgida ülekatte aega.

Nafufill KM 110-t kaitsta tardumise ajal sobivate vahenditega, et vältida liiga kiiret kuivamist eriti otsese päikesevalguse ja tuule mõjul. Nagu ka teiste tsemendiliste materjalide puhul, võib vihm või muu niiskus põhjustada vähest pinna kahjustumist.
Nafufill KM 110 võib 3 tunni möödumisel (+23 °C juures) katta Betonflair WG või EmceColor-flex süsteemiga. Kõrgemad temperatuurid ja tugev tuul lühendavad kõvenemise aega.
Kui hilisema kattena kasutatakse Betonflair WG või EmceColor-flex, ei ole tardumisel vaja kasutada erivahendeid (kiled ja vesi). Enne järgmiste kaitse-katete paigaldamist eemaldada lahtised osakesed.
Kulunorm sõltub aluspinna tekstuurist ja poorsu­sest. Et seda täpselt kindlaks määrata, katta prooviala ja mõõta kulunorm.

Ametlik kvaliteedikontroll
Toote kvaliteet on kontrollitud kogemustega keemikute poolt Saksamaa Riiklikus Materjalide Testimise Instituudis.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share