mc-logo-535

MC-Nafufill KM 250

Käsitsi või pihustiga paigaldatav jämedateraline remondimört betoonile

Omadused

  • Polümeeridega modifitseeritud
  • Ühekomponentne
  • Paigaldatav käsitsi või pihustiga
  • Kõrge vastupidavus karboniseerumisele
  • Sobiv 6 kuni 50 mm pakasusteks kihtideks
  • Kvaliteet on kontrollitud Saksamaa Riiklikus Materjalide Testimise Instituudis
  • Kasutuskohad
  • Remondimört liikluseta pindadele, nii dünaamilise kui ka staatilise koormuse korral
  • Vesiehitiste remont

Paigaldus Aluspinna ettevalmistus Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust saastest. Pinna tõmbetugevus ≥ 1,5 N/mm². Aluspind peab olema piisavalt kare, s.t täitematerjal peab olema nähtav.

Käsitsi paigaldamine Enne Nafufill KM 250 paigaldust kanda niisutatud aluspinnale Zentrifix KMH nakkekiht. Nafufill KM 250 paigaldada kellu või krohvihõõrukiga nakkekihile enne, kui see jõuab täielikult kuivada.

Pihustiga paigaldamine Pihustiga paigaldamisel ei ole nakkekiht vajalik. Enne Nafufill KM 250 paigaldamist niisutada aluspinda, kuid mitte küllastada veega.

Segamine Nafufill KM 250 segatakse veega. Kuivpulber lisada aeglaselt veele ja segada, kuni moodustub homogeenne tükkideta mört. Kasutada võib trummelsegistit või aeglasi labamiksereid. Segada umbes 5 minutit. Käsitsi segada ei tohi. Kasutada alati terve pakend korraga.

Segamisvahekord 100 mahuühiku Nafufill KM 250 kohta 15–16 mahuosa vett (25 kg koti Nafufill KM 250 kohta kulub u 3,75–4,00 l vett). Nagu teiste tsemendiliste toodete puhul võib vajalik veekogus vähesel määral kõikuda.

Paigaldus Nafufill KM 250 paigaldada käsitsi (krohvihõõruki või kelluga) või märgpritsiga. Mördipump MC-213 SP on eriti soovitatav. Materjali kasutusaeg on umbes 45 minutit (+ 20 °C juures). Tardunud või tarduvat materjali ei tohi uuesti segada või paigaldada. Samuti ei tohi kõvenevat materjali enam töödelda, kuna see võib põhjustada pragude teket. Nafufill KM 250 ei tohi paigaldada temperatuuril alla +5°C (õhk ja/või aluspind). Temperatuur ei tohi langeda alla +5 °C ka tardumise ajal.

Käsitsi paigaldamine Nafufill KM 250 paigaldatakse krohvihõõruki või kelluga 6–50 mm paksuselt. Üle 25 mm paksused täited paigaldada kahe või rohkema kihina. Teise ja järgneva(d) kihi(d) võib paigaldada, kui eelmine kiht on piisavalt tahenenud, kuid mitte täielikult kuiva-ud. Kui alumine kiht kuivab täielikult, niisutada seda veega ja katta nakkekihiga (Zentirfix KMH) nagu varemgi.

Pihustamine Nafufill KM 250 pihustada 6–50 mm paksuselt. Üle 25 mm paksused täited paigaldada kahe või rohkema kihina. Teise ja järgneva(d) kihi(d) paigaldada, kui eelmine kiht on piisavalt tahenenud, kuid mitte täielikult kuivanud. Kui alumine kiht kuivab täielikult, niisutada seda veega.

Järelhooldus Hoolitseda selle eest, et Nafufill KM 250 oleks tardumise ajal sobivalt kaitstud, et vältida liiga kiiret kuivamist, eriti otsese päikesevalguse ja tuule mõjul. Nagu ka teiste tsemendiliste materjalide puhul, võib vihm või muu niiskus põhjustada kerget pinna-kahjustust. Enne järgnevate katete paigaldamist eemaldada lahtised osakesed.

Ametlik kvaliteedikontroll Toote kvaliteet on kontrollitud kogemustega keemikute poolt Saksamaa Riiklikus Materjalide Testimise Instituudis.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share