mc-logo-535

MC-Zentrifix KMH

Mineraalne kuivpulber armatuuri korrosioonikaitseks ning betooni remondil nakkekihiks

Omadused

  • Mineraalne korrosioonikaitse ja nakkekiht
  • Ühekomponentne
  • Lahustivaba
  • Lühikesed ülekatte ooteajad
  • Parandab jämeda parandusmördi nakkuvust
  • Kvaliteet on kontrollitud Saksamaa Riiklikus Materjalide Testimise Instituudis

Kasutuskohad

  • aktiivse korrosioonikaitsena armatuurterasele Zentrifix betooniparandussüsteemi osana
  • nakkekihiks käsitsi paigaldatavatele jämedatele remondimörtidele betooni remondisüsteemi Zentrifix osana

Paigaldus
Aluspinna ettevalmistamine

Armatuurteras
Armatuurteras tuleb ette valmistada vastavalt DIN 55928, osa 4 (Saksamaa) nõuetele. Eemaldada rooste ja muud saastavad või korrosiooni tekitavad ained. Armatuur puhastada kvartsivaba abrasiivse materjaliga, liivapritsiga või muu sobiva tehnikaga.

Betoonpind
Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust saastest. Betooni tõmbe­tugevus peab olema ≥ 1,5 N/mm². Aluspind peab olema piisavalt kare, s.t täitematerjal peab olema nähtav.
Enne Zentrifix KMH paigaldamist niisutada alus­pinda nii, et see oleks niiske, aga mitte veega küllastunud.

Segamine
Zentrifix KMH kuivpulber segada veega. Zentrifix KMH lisada aeglaselt veele, samal ajal pidevalt segades, kuni moodustub homogeenne tükkideta segu. Segada umbes 5 minutit. Sobivad aeglaselt pöörlevad segistid.

Segamisvahekord
100 mahuühiku Zentrifix KMH kohta 18–19 mahu­ühikut vett. 5 kg koti Zentrifix KMH kohta kulub umbes 0,9–0,95 l vett.
Nagu teiste tsemendiliste materjalide puhul võib vajalik veekogus vähesel määral kõikuda.

Paigaldamine
Korrosioonikaitsena

Homogeenseks segatud materjal paigaldada ettevalmistatud armatuurterasele pintsli või harjaga kahes kihis. Jälgida, et sidumistraadid ning arma­tuuri ja betooni vahelised alad saaks täielikult kaetud piisava paksusega kihiga.

Nakkekihina
Homogeenseks segatud materjal paigaldada hoolikalt harja või pintsliga eelniisutatud aluspinnale. Soovitatav on kasutada lühikeseharjalisi pintsleid. Jämedateraline remondimört paigaldatakse seejärel värskele nakkekihile. Valmistada ette ainult niipalju pinda, et nakkekiht ei kuivaks enne mördi paigaldamist.
Nakkekihi kuivamise korral katta aluspind uuesti Zentrifix KMH kihiga.

Põrandate nakkekihi tegemisel võib Zentrifix KMH peale kanda ka pihustiga. Soovitame kasutada tiguajamiga pihustusmasinaid, mille materjalivoog on < 2 l minutis.

Üldiselt
Kulunorm sõltub aluspinna tekstuurist ja poorsu­sest. Täpse kulunormi määramiseks mõõta proovialale kulunud materjali hulk.

Zentrifix KMH kvaliteet on kontrollitud Riiklikus Materjalide Testimise Instituudis Clausthalis.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share