izolex_logo3

izo_dk

Styrbit2000

Ühekomponendiline paks kummibituumen-hüdroisolatsioon

Kasutamine

 • keldriseinte ja vundamentide hüdroisoleerimiseks
 • terrasside, rõdude hüdroisoleerimiseks
 • vahtpolüstüroolplaatide liimimiseks

Paigaldamine
Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema tugev ja ühtlane, puhas tolmust, mustusest, igasugustest lahtistest osakestest, õlidest jm saastest, mis vähendavad nakkuvust. Pind ei tohi tolmuda ega mureneda. Eemaldada pinnalt mulla ja lahustite jäägid, ümardada teravad nurgad ja täita praod polümeerlisandiga tsementseguga. Kuni 5 mm sügavused augud ja ebatasasused võib täita Styrbit 2000-ga.

Kruntimine
Pinnad kruntida ASFALBIT vesilahusega (emulsiooni ja vee suhe 1: 10).

Segamine
Styrbit- 2000 mass tuleb enne paigaldamist trelli vispliga, aeglastel pööretel hoolikalt läbi segada.

Segu paigaldamine
Massi pinnale kandmist alustada äärte ja äärealuste täitmisega.
Mass kantakse pinnale pintsli, pahtlilabida või krohvikelluga, püüdes säilitada ühesugust paksust. Pragude (samuti aimatavate pragude) kohas on soovitav lisaks kasutada klaaskangast või polüpropüleenvõrku (kleepida massi sisse), nurgad tihendada tihenduslintidega (kleepida massi sisse).
Pinnase tagasitäidet võib alustada ca 7 päeva möödudes pärast viimase kihi pealekandmist.

Pealekantava massi paksus sõltub kasutamistingimustest:

 • pinnaseniiskus – ca 3 mm (kulu 3,5 kg/m²)
 • nõrgvesi – kaks 2 mm paksust kihti kogupaksusega 4 mm; (kulu 4,7 kg/m²)
 • surveline vesi (alla 2 m veesammast) – kolm 2 mm paksust kihti kogupaksusega 6 mm; (kulu 7 kg/m²)

Soojustusplaatide kinnitamine
Mass kanda soojustusplaatidele punktidena ja plaat suruda pinna vastu.  Kivistumise aeg sõltub ilmastikutingimustest; umbes 3–5 päeva. Materjalikulu ca 1 kg/m²

Töövahendite puhastamine:
Kuivamata materjali saab eemaldada veega. Kuivanud materjali eemaldamiseks kasutada lakibensiini.

Omadused

 • modifitseeritud kummibituumen
 • kasutusvalmis dispersioonmass
 • lahustivaba
 • moodustab jätkudeta elastse hüdroisolatsioonimembraani
 • lihtne paigaldada ka keerulise konfiguratsiooniga pindadele
 • nakkub betooni, kivimüüritise, puidu, kipskartongi jt materjalidega

Tehnilised näitajad
Värvus: mustjaspruun
Kuivaine sisaldus: ca 70%
Kihtide arv: min 2 kihti
Ooteaeg kahe kihi paigaldamise vahel: ca 24 tundi (temperatuuril +20 °C)
Paigaldustemperatuur: +5°C…. +35 °C
Paigaldusvahendid: kellu või pahtlilabidas
Materjalikulu: keskmiselt 1,17 kg/m²/mm
Lubatud koormused: Pinnase tagasitäidet võib alustada ca 7 päeva ludek2möödudes pärast viimase kihi pealekandmist.
Nakkuvus betooniga: ~0,4 MPa
Vastupidavus veesurvele: 0,45 MPa (paigaldamisel 4,5 kg/m²)

Pakend 20 kg

Lisainformatsioon
Ladustada õhutemperatuuril üle +5 °C.
Tööde teostamisel kanda vastavat tööriietust ja kindaid.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Styrbit2000 sidustooted: Asfalbit, Arbolex U

Rohkem infot toote märklehelt Izolex_Styrbit2000.pdf

Share